Newsletter - Bądź na bieżąco

Otrzymuj porady, informacje o promocjach, trendach w branży i wydarzeniach, w których warto uczestniczyć.


Joomla Extensions powered by Joobi

Co to są pliki cookies?
Pliki cookies (tzw. "ciasteczka") stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Do czego używamy plików cookies?
Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

 • dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych
 • utrzymania sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła

Jakich plików cookies używamy?
Wyrózniamy dwa zasadnicze typy plików cookies:

 • "sesyjne" (session cookies) - są to pliki tymczasowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej)
 • "stałe" (persistent cookies) - pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

W ramach Serwisu stosowane są pliki tymczasowe session cookies, celem uwierzytelniania Użytkownika w ramach Serwisu, utrzymywania zawartości koszyka oraz dostosowania treści stron internetowych Serwisu.

Czy używamy plików "cookies" należących do podmiotów trzecich?
Tak, korzystając z Serwisu możesz otrzymywać pliki cookies pochodzące od podmiotów trzecich takich jak: Facebook, Google lub Twitter.

Czy mogę zmienić ustawienia dot. plików cookies albo je usunąć?
W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookiesw urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu.

Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Szczegółowe informacje dotyczące zmiany ustawień plików cookies dla najpopularniejszych przeglądarek: Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Internet Explorer

Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą w znacznym stopniu wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.

Ambasada Kosmetyczna Beata Mastalerek 

obowiązuje od: 1 maja 2018

1. Mając na uwadze ochronę prywatności użytkowników usług świadczonych na stronie www.kongreskosmetyczny.pl wprowadzono niniejszą politykę prywatności, która jest stosowana przez Ambasada Kosmetyczna Beata Mastalerek, ul. Żytnia 29a, 05-825 Grodzisk Mazowiecki, NIP: 529-176-12-60, REGON:146204904 będącej właścicielem i zarządzającym tą stroną.

2. Administratorem Twoich danych osobowych podawanych w trakcie korzystania z usług strony jest Ambasada Kosmetyczna Beata Mastalerek, ul. Żytnia 29a, 05-825 Grodzisk Mazowiecki, NIP: 529-176-12-60, REGON:146204904 zwanym dalej administratorem danych.

3. Dane osobowe użytkowników strony i usług świadczonych w serwisie przetwarzane są zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa; tj. ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, a także z ustawą z 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

4. Niniejsza polityka prywatności dotyczy wszystkich osób korzystających z serwisu i usług świadczonych w serwisie, w szczególności:
• zamówienia usługi bezpłatnej subskrypcji (newsletter)
• zamówienia udziału w kongresie, seminarium lub szkoleniu
• kontaktu z właścicielem strony za pośrednictwem formularza kontaktowego.

5. Najważniejsze informacje, zawarte w polityce prywatności dotyczą:
• administratora danych osobowych,
• zakresu i celu przetwarzania danych osobowych,
• sposobu gromadzenia danych,
• praw osób, których dane dotyczą,
• udostępnienia danych,
• zabezpieczenia danych

6. Definicje stosowane w polityce prywatności:
Serwis-wszystkie usługi świadczone w domenie www.kongreskosmetyczny.pl
w szczególności: usługa newsletter,
formularz zamówienia udziału w kongresie, seminarium lub szkoleniu, formularz kontaktowy.
Użytkownik Serwisu – osoba, która dobrowolnie korzysta z usług dostępnych w serwisie, tj. przegląda strony serwisu, zapisuje się na bezpłatny newsletter, składa zamówienie udziału w kongresie, seminarium lub szkoleniu lub kontaktuje się z właścicielem serwisu poprzez formularz kontaktowy.
Przetwarzanie danych – wykonywanie jakiejkolwiek operacji na danych osobowych, jak zbieranie danych, modyfikowanie danych, archiwizowanie danych, czy usuwanie danych.

7. Dane osobowe są przetwarzane w następujących celach:
• w celu świadczenia bezpłatnej usługi newsletter
• w celu realizacji zamówienia udziału w kongresie, seminarium lub szkoleniu
• w celu udzielenia odpowiedzi na pytania zadawane za pośrednictwem formularza kontaktowego, dostępnego w serwisie.

8. Dane osobowe gromadzone są bezpośrednio od osób, których dane dotyczą, tj. poprzez, np.:
• wypełnienie formularza zapisu na newsletter
• wypełnienie formularza udziału w kongresie, seminarium lub szkoleniu
• wypełnienie przez użytkownika formularza z danymi kontaktowymi podczas składania zapytania przez formularz na stronie.

9. Zakres przetwarzanych danych osobowych został ograniczony do minimum niezbędnego do świadczenia usług. Podanie dodatkowych danych, które nie są niezbędne do świadczenia usługi jest dobrowolne i wymaga zgody użytkownika serwisu na ich dalsze przetwarzanie.
Podczas zapisu na Newsletter pobierany jest:
• adres poczty elektronicznej (e-mail) w celu dostarczenia newslettera pod wskazany adres.
Podczas wypełniania formularza udziału w kongresie, seminarium i szkoleniu pobierane są następujące dane:
• Imię i Nazwisko
• Adres korespondencyjny
• Telefon
• e-mail
• Nazwa firmy (działalności gospodarczej) (jeśli uczestnikiem jest jednoosobowa działalność gospodarcza lub spółka)
• Numer NIP (jeśli uczestnikiem jest jednoosobowa działalność gospodarcza lub spółka)
• Adres Rejestrowy (jeśli uczestnikiem jest jednoosobowa działalność gospodarcza lub spółka)
Podczas wypełniania formularza kontaktowego pobierane są następujące dane:
• adres poczty elektronicznej (e-mail) w celu dostarczenia odpowiedzi pod wskazany adres.

10. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do świadczenia usługi subskrypcji lub świadczenia usługi. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 23 ust 1 pkt 1 ustawy o ochronie danych osobowych, co oznacza, że administrator może je przetwarzać, gdy osoba, której dane dotyczą wyrazi na to zgodę.

11. Użytkownicy, którzy już nie chcą otrzymywać wiadomości za pośrednictwem usługi newsletter mogą w każdej chwili wypisać się z bazy. Wypisane osoby nie będą już otrzymywały wiadomości newsletter. Osoba, która jest zapisana na newsletter może w każdej chwili zaktualizować swoje dane.

12. Prawa przysługujące użytkownikowi serwisu:
– prawo dostępu do treści danych oraz ich poprawiania;
– żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeśli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.
– dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom danych, niż
przewidziane na podstawie przepisu prawa.
– prawo do wycofania zgody w każdym czasie, jeśli przetwarzania danych osobowych odbywa się na podstawie udzielnej zgody.
– raz na 6 miesięcy przysługuje Ci prawo do kontroli przetwarzania danych i informacji na
temat tego, czy taki zbiór istnieje, kto jest administratorem Twoich danych (pełna nazwa, adres siedziby), a także uzyskania informacji o celu, zakresie i sposobie przetwarzania danych zawartych w takim zbiorze, treści tych danych, źródle danych, a także sposobie udostępniania, w tym o odbiorcach lub kategoriach odbiorców danych.
– prawo do wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych, jeśli
administrator danych nie wypełni Twojego prawa do kontroli danych lub będzie przetwarzał Twoje dane mimo wniesienia pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania Twoich danych ze względu na Twoją szczególną sytuację oraz sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych w przypadku, gdy administrator danych przetwarzałby Twoje dane, gdy byłoby to niezbędne dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów, a przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą, np. marketingu własnych produktów i usług administratora danych.

13. Administrator danych stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
Administrator danych opracował i wdrożył niezbędną dokumentację przetwarzania danych; tj. politykę bezpieczeństwa informacji oraz instrukcję zarządzania systemem informatycznym.

14. Dostęp do danych osobowych ograniczony jest wyłącznie do osób upoważnionych, które zobowiązane są do zachowania danych i sposobów ich zabezpieczenia w tajemnicy. Na podstawie art. 31 ustawy o ochronie danych osobowych Twoje dane mogą zostać powierzone innym podmiotom w celu wykonania określonych usług, wykonywanych na zlecenie administratora danych, a zwłaszcza usług hostingu, czy automatyzacji newslettera. Podmioty, którym dane powierzono są zobowiązane do stosowania środków technicznych i organizacyjnych w celu zabezpieczenia danych.

15. Ambasada Kosmetyczna. nie odpowiada za politykę prywatności stron internetowych, do których odnośniki umieszczone są na stronach niniejszego serwisu. Zaleca się bezpośrednie zapoznanie się z politykami prywatności, dostępnymi po przejściu na strony zewnętrzne, do których prowadzą przekierowania.

16. Ambasada Kosmetyczna zastrzega możliwość zmiany niniejszej polityki prywatności, w sytuacji, gdy będą tego wymagały zastosowane rozwiązania techniczne lub zmiany przepisów prawa w zakresie prywatności i ochrony danych. W przypadku zmiany obowiązującej polityki prywatności, wprowadzone zostaną odpowiednie modyfikacje do powyższego zapisu. Aktualna wersja polityki prywatności będzie zawsze umieszczona w stopce strony: http://www.kongreskosmetyczny.pl dlatego zaleca się każdorazowe zapoznanie się z aktualnie obowiązującym dokumentem.
17. W celu realizacji Twojego prawa do kontroli danych, dostępu do treści danych oraz ich poprawiania możesz skontaktować się z administratorem danych za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego na stronie www.kongreskosmetyczny.pl

RELACJA Z VII EDUKACYJNEGO KONGRESU KOSMETYCZNEGO

     W niedzielę,  15 kwietnia 2018r odbyła się już VII edycja Edukacyjnego Kongresu Kosmetycznego. To wyjątkowe wydarzenie ze świata beauty odbyło się na 32 piętrze warszawskiego Centrum Konferencyjnego Gold Floor Tower. Organizatorem kongresu podobnie jak w poprzednich edycjach była firma i portal Ambasada Kosmetyczna.

     Tegoroczna tematyka kongresu obejmowała wiedzę z zakresu szeroko rozumianej kosmetologii oraz kosmetologii medycznej, jak również nie zabrakło tematyki z obszaru prawidłowego i efektywnego zarządzania swoim gabinetem czy trychologii.

     Wydarzenie to miało na celu poszerzanie wiedzy ekspertów z dziedziny kosmetologii, ukazanie najnowszych technologii i procedur zabiegowych dostępnych na rynku, nawiązanie nowych kontaktów biznesowych oraz wymianę doświadczeń zawodowych.

    Pierwszy wykład zaprezentowała nam Pani Marta Fiłoń (trener biznesu SPA&Beauty), która podzieliła się z naszymi uczestnikami kilkoma cennymi wskazówkami jak efektywnie zdobywać nowych klientów w gabinecie i zwiększać sprzedaż naszych usług. Jak dało się odczuć dla wielu z gości była to dawka przydatnej i ciekawej wiedzy, którą większość wykorzysta w swojej pracy zawodowej.

     Po marketingowym wykładzie uczestników czekała naukowa prezentacja przeprowadzona przez Panią Beatę Adamczyk, wykładowcę i szkoleniowca z wieloletnim doświadczeniem. Pani Beata opowiadała na temat rewelacyjnych efektów zabiegowych wynikających z połączenia mikronakłuć z radiofrekwencją, o wskazaniach do tego zabiegu oraz terapiach łączonych wykorzystujących tą technologię.

    Po przerwie kawowej nastąpiły dwa długo wyczekiwane wykłady prowadzone przez uwielbianego przez większość dr Zbigniewa Leśniowskiego (Certyfikowany Specjalista Medycyny Estetycznej), który mówił o prawidłowych zasadach wypełnień kwasem hialuronowym, o wskazaniach, przeciwskazaniach oraz skutkach ubocznych nieprawidłowo przeprowadzonego zabiegu.

„Miejsce osocza bogatopłytkowego w planie zabiegowym” to drugi temat, który Pan doktor zgodził się zaprezentować naszym uczestnikom. Odpowiadał m.in. na takie pytania jak: „co to jest osocze bogatopłytkowe?”, „ w jakie miejsce podajemy i przy jakich problemach?”. Dodatkowo uświadamiał naszych gości, że podstawą wykonywania takich zabiegów jest posiadanie dużej dawki wiedzy z zakresu medycyny i kosmetologii.

    Podczas naszego kongresu swoje miejsce znalazła również sesja trychologiczna, którą poprowadziła Pani Ewa Cognac, trycholog, trener i specjalista branż kosmetycznych i farmaceutycznych. Pani Ewa poszerzyła naszą wiedzę o znajomość mechanizmu starzenia się włosów i zachowania prawidłowej profilaktyki. Dodatkowo zaproponowała zabiegi kosmetyczne, które możemy wykorzystać w pracy z naszym klientem.

     Drugą część kongresu rozpoczął  wykład Pani Patrycji Kondrackiej, autorki książki „Sekret młodości - Facefitness”  oraz akredytowanego ICF coacha. Podczas prezentacji dowiedzieliśmy się, jak ważna jest gimnastyka mięśni naszej twarzy w zachowaniu młodego wyglądu. Pani Patrycja oprócz innowacyjnej wiedzy zapewniła naszym gościom dużo uśmiechu i pozytywnej energii.

    Kolejny wykład obejmował temat: „Promieniowanie UV – czy faktycznie takie groźne i co powinien o nim wiedzieć klient gabinetu kosmetycznego”, który przedstawiła Pani Anna Kamm, kosmetolog i wykładowca Wyższej Szkoły Zarządzania w Gdańsku. Temat który dla wielu z nas wydawałby się zgłębiony, stał się  wartością dodaną dla naszych uczestników.

   Podczas kongresu został również przedstawiony przez Panią dr Joannę Klonowską temat, poruszający kwestię opieki kosmetologa nad klientem onkologicznym. Wykład był niezwykle interesujący i ważny, uświadomił nas jak trudnym pacjentem jest osoba po przebytym leczeniu onkologicznym.

   Punktem kończącym sesję  wykładową była prezentacja o nowinkach z zakresu peelingów chemicznych. Prelegent, którym była Pani Anna Parzychowska-Parol, zaproponowała nam protokoły zabiegowe łączące kwasy z innymi technikami odmładzającymi naszą skórę. Nie zbrakło również profesjonalnej i  szczegółowej wiedzy o przyczynach i mechanizmie starzenia się skóry.

Na kończenie kongresu uczestnicy wzięli udział w losowaniu nagród od naszych fundatorów, którymi byli: FACEFITNESS, MEDILAB, COLORFUL, L’AMIE DE PROVENCE, MARTA FIŁOŃ, FOR LIFE & MADAGA, MONRIN, HOUSE OF GLAM, BELNEA, SHEFOOT PROFESSIONAL, METRUM CRYOFLEX

Oprócz części wykładowej mieliśmy przyjemność gościć wystawców do których należeli: METRUM CRYOFLEX, MONRIN, COLORFUL, L’AMIE DE PROVENCE, FACEFITNESS, MEDILAB, BELNEA, HOUSE OF GLAM, BM SALON ONLINE, FOR LIFE & MADAGA, MARTA FIŁOŃ, WYŻSZA SZKOŁA INŻYNIERII I ZDROWIA W WARSZAWIE.  Firmy te prezentowały swoje atrakcyjne oferty na produkty, urządzenia oraz szkolenia.

Patronami medialny byli: KOSMETOLOGIA ESTETYCZNA, AMBASADA KOSMETYCZNA, BEAUTY MISSION, WYŻSZA SZKOŁA INŻYNIERII I ZDROWIA, KOSMETYKAPROFESJONALNA.PL ORAZ OTWARTY SALON – KOSMETYKA DLA PROFESJONALISTÓW MONIKA SZATKOWSKA.

Ogromne podziękowania za udział w tym kongresie kierujemy do Uczestników, Wykładowców, Partnerów, Fundatorów Nagród, Wystawców oraz Patronów Medialnych. Już dzisiaj serdecznie zapraszamy na VIII edycję Edukacyjnego Kongresu Kosmetycznego!

 

 

Galeria zdjęć

AKADEMIA SPA

ALTERNATYWNE TECHNIKI MASAŻU


15 października 2017 - Warszawa

Serdecznie zapraszamy do udziału w Akademii SPA – Alternatywne techniki masażu, która odbędzie się 15 października 2017r. w Warszawie w Centrum Konferencyjnym GOLDEN FLOOR PLAZA, al. Jerozolimskie 123A.

Akademia SPA, seminarium - Alternatywne techniki masażu, skierowane jest do właścicieli gabinetów SPA, hoteli SPA, gabinetów kosmetycznych i masażu, terapeutów SPA, masażystów, kosmetologów oraz do osób pragnących pogłębiać swoją wiedzę z zakresu Wellness&SPA.

Seminarium poprowadzi Emilia Krysiak – dyplomowana masażystka, terapeutka SPA, szkoleniowiec.

Program seminarium:

9:00 – 10:00 Rejestracja uczestników, powitalna kawa
10:00 – 10:05 Otwarcie seminarium 
10:05 – 12:00

 • Masaż w gabinecie SPA, Day SPA, gabinetach kosmetycznych - podział, charakterystyka, wskazania, przeciwwskazania, wywiad
 • Alternatywne techniki masażu - charakterystyka
 • Relaksacyjny masaż ciała z użyciem aromatycznej świecy do masażu L'amie de Provence - teoria i pokaz
 • Masaż dłoni z elementami refleksoterapii przy użyciu świecy do masażu L’amie de Provence jako uzupełnienie zabiegu manicure lub jako oddzielna propozycja masażu - teoria i pokaz
 • Tajski masaż stóp i podudzi z refleksoterapią przy użyciu nawilżającej pianki do stóp COLORFUL  - teoria i praktyka

12:00 – 12:20 - przerwa kawowo-ciasteczkowa
12:20 – 15:00

 • Masaż gorącymi stemplami ziołowymi - teoria i pokaz
 • Masaż gorącymi kamieniami - teoria i pokaz
 • Hawajski masaż Lomi-Lomi - teoria i pokaz

15:00 Zakończenie seminarium, wręczenie certyfikatów uczestnictwa

  


ORGANIZATOR: 

 

WSPÓŁPRACA:

 

WYSTAWCY:

 

PATRONI MEDIALNI:

 


 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY 

Aby zarezerwować miejsce na akademię SPA należy wypełnić poniższy formularz a następnie dokonać wpłaty na konto:

AMBASADA KOSMETYCZNA

nr konta: 22 2490 0005 0000 4530 6396 2456

*Cena obejmuje:

 • udział w części praktycznej i teoretycznej
 • całodzienną przerwę kawową (kawa, herbata, soki, woda, ciastka)
 • certyfikat uczestnictwa
 • materiały do notowania

 

Ze względów organizacyjnych nie ma możliwości zwrotu opłaty za udział w kongresie. 

 

Zapraszamy również na II Edukacyjny Kongres Podologiczny: http://kongrespodologia.pl/zgloszenie-na-kongres.html

© 2018 kongreskosmetyczny.pl. All Rights Reserved. Designed By Ambasadakosmetyczna.pl